+48 691-502-552

antonik.dawid@gmail.com

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokata Dawida Antonika w pierwszym rzędzie kieruje swoją ofertę do podmiotów gospodarczych. Oferujemy Państwu dwa modele współpracy, a mianowicie stały i doraźny. W ramach stałej obsługi prawnej rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, na które Państwo możecie napotkać podczas swojej aktywności biznesowej. Sporządzimy niezbędne pisma i dokumenty, będziemy brać udział w negocjacji postanowień umownych, aby wreszcie, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, reprezentować Państwa interesy przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce. Nie jest to jedyny model współpracy, który proponujemy przedsiębiorcom. Nie każdy z nich potrzebuje stałej obsługi prawnej. Doraźna pomoc prawna polega na rozwiązaniu jednego problemu prawnego. Wówczas podejmujemy wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, aby rzeczony skutek osiągnąć. Nie zapominamy o klientach indywidualnych i do nich również kierujemy swoją ofertę. Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i upadłościowego. Możemy Państwu udzielić niezbędnego wsparcia w rozwiązywaniu w zasadzie wszystkich problemów prawnych, które mogą pojawić się w trakcie życia codziennego. Pomoc prawna obejmuje postępowanie przedsądowe i sądowe, a także reprezentację przed organami administracji publicznej.

Do wszystkich problemów prawnych podchodzimy z należytą powagą i dokładamy wszelkich starań, aby je rozwiązać lub zminimalizować negatywne skutki z nich wynikające. Podczas współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji. Na bieżąco będziemy informować Państwa o postępach w sprawie oraz o ewentualnych zagrożeniach, które mogą wystąpić w trakcie trwania postępowania. Wychodzimy z założenia, że podstawą zaufania i wzajemnego zrozumienia potrzeb jest odpowiednia komunikacja. W naszej Kancelarii nie uświadczycie Państwo skomplikowanego i zawiłego języka prawniczego. O rzeczach trudnych mówimy prostym językiem, tak abyście Państwo z naszej współpracy mogli wynieść jak najwięcej. Niezależnie zatem od tego, czy prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, czy nie, w naszej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie znajdziecie  rzetelnego partnera na drodze do rozwiązania problemów prawnych, zarówno tych prostszych, jak i o wyższym stopniu skomplikowania.

trust, arrangement, shaking hands-3031679.jpg

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Problemy prawne podczas prowadzenia działalności gospodarczej mogą pojawić się w każdej firmie. Odwlekanie ich rozwiązywania może skutkować pojawieniem się szeregu negatywnych skutków prawnych, chociażby w postaci egzekucji komorniczej lub trudnego postępowania sądowego. Pomożemy Państwu skutecznie rozwiązać rzeczone problemy. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek, fundacji, działalności gospodarczych a także innych podmiotów gospopdarczych.

laptops, meeting, businessmen-593296.jpg

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób sprawny. Dzięki naszej pomocy prawnej zminimalizujecie Państwo wszystkie ryzyka natury prawnej dotyczące Państwa spółki. Świadczymy usługi polegające na stanowieniu aktów wewnętrznych, ustalaniu struktury korporacyjnej i prawidłowego funkcjonowania podmiotu, zmianach korporacyjnych. Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie Kancelarii Adwokackiej, która świadczy tego rodzaju usługi, zapraszamy do kontaktu.

right, advocacy, lex-4703934.jpg

Prawo gospodarcze dotyczy szeroko rozumianego zbioru norm prawnych, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z tej dziedziny prawa. Pomoc prawna może polegać na sporządzeniu niezbędnych dokumentów i umów, udziale w negocjacjach, a także na reprezentacji w postępowaniach spornych i niespornych pomiędzy przedsiębiorcami. Zajmujemy się również przeprowadzaniem optymalizacji prawnych. Zapraszamy do nawiązania kontaktu.

document, agreement, documents-428338.jpg

Świadczymy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Są to te dziedziny prawa na gruncie których problemy prawne mogą dotknąć każdego z nas. Każda z nich reguluje inne stosunki prawne. Prawo cywilne dotyczy relacji między osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami. Prawo rodzinne dotyka wrażliwej sfery życia jaką są relacje prawne w rodzinne. Prawo spadkowe natomiast jest zbiorem norm prawnych, które określają zasady przejścia praw i obowiązków osoby zmarłej na jej spadkobierców. W celu uzyskania informacji – zapraszamy do kontaktu.

gavel, wood, courtroom-1017953.jpg

Prawo karne to zespół norm prawnych, które określają czyny zabronione oraz karę za ich popełnienie. Jest to ta dziedzina prawa, która najbardziej ingeruje w sferę praw i wolności obywatelskich. Kara za popełnienie przestępstwa może być bardzo dotkliwa i w w wielu przypadkach nieodwracalna. Czas ma tutaj ogromne znaczenie. Im wcześniej w Państwa sprawie będzie występował profesjonalista, tym Państwa szanse w całym postępowaniu rosną. Adwokat Dawid Antonik posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw karnych.

money, coin, investment-2724241.jpg

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej. Zadłużenie jest poważnym problemem społecznym, który zauważył Polski ustawodawca. Jeżeli znajdujecie się Państwo w poważnych tarapatach finansowych i na przykład jesteście zmuszeni do zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek celem spłaty poprzednich, rozwiązaniem Państwa problemów może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Antonik

Nazywam się Dawid Antonik i jestem adwokatem. W 2011 roku ukończyłem 5-letnie studia prawnicze na Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podczas odbywania studiów prawniczych wykazywałem się ponadprzeciętną aktywnością, czego wyrazem jest między innymi ukończenie dodatkowego kursu o specjalizacji gospodarczej i podatkowej. Przedmiotem mojej pracy magisterskiej były zagadnienia dotyczące prawa rzymskiego, a mianowicie specyfikacja w prawie rzymskim oraz we współczesnym prawie cywilnym.

W latach 2012-2015 odbywałem 3-letnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, którą ukończyłem zdając egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Nieprzerwanie od 2012 roku świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Przez cały czas współpracuję z licznymi kancelariami prawnymi, podatkowymi, notarialnymi, kuratorami, komornikami, podmiotami publicznymi i prawnymi. Dodatkowo współpracuję z mediami w charakterze eksperta opatrując komentarzem prawnym różnego rodzaju publikacje. W szczególności wyżej wskazaną rolę pełnię dla programu „Układ”. Zapraszam Państwa do zapoznania się z niżej wskazanymi publikacjami.

Filarem działalności mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie jest maksymalizacja skuteczności podejmowanych przeze mnie czynności. Mam świadomość, że decydując się na nawiązanie współpracy z adwokatem, oczekujecie Państwo odpowiednich rezultatów. Mogę Państwa zapewnić, że zawsze z dużym zaangażowaniem i determinacją będę działał na rzecz wyżej wskazanego celu. Jeżeli zatem poszukujecie Państwo w Warszawie adwokata, który będzie rzecznikiem Państwa interesów – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia adwokata za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta. Na jego wysokość wpływa przede wszystkim nakład czasu pracy, który będziemy musieli poświęcić na jej prowadzenie. Nie bez znaczenia pozostaje również stopień skomplikowania zagadnienia prawnego oraz jego złożoność. Każda sprawa jest inna i dopiero po zapoznaniu się z konrketnym stanem faktycznym będziemy w stanie przedstawić Państwu warunki współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie.

Przewidujemy kilka modelów rozliczenia, a mianowicie ryczałtowy (z góry ustalona płatność za prowadzenie całej sprawy), godzinowy (płatność od godziny poświęconej danej sprawie) oraz rozliczenie od sukcesu. W tym ostatnim wariancie, w razie uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia przez Kancelarię, będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty na naszą rzecz dodatkowej opłaty. Wskazujemy jednak, że obok rzeczonego wynagrodzenia za sukces, występuje również opłata wstępna.

Mottem działania naszej Kancelarii jest przejrzystość działań – w szczególności w zakresie ustalenia wynagrodzenia za usługi prawne. Dzięki temu będziecie mieć Państwo gwarancję, że współpraca z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie będzie przebiegać w sposób profesjonalny i bezkonfliktowy. W celu uzyskania analizy Państwa sprawy, serdecznie zapraszamy do nawiązania kontaktu. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej przedstawimy Państwu orientacyjną wysokość wynagrodzenia za prowadzenie konkretnej sprawy.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

+48 691-502-552

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Antonik

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką. Na wszystkie wiadomości wysłane na adres e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego odpowiadamy w terminie 24 godzin od otrzymania takiej wiadomości. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego.

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-antonik.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)